English en Thank you to Contact me, in French or English

Français fr Merci de m'écrire en français ou en anglais
Deutsch de Danke, dass Sie mich in Französisch oder Englisch zu schreiben
Español es Para mí escribir en francés o en Inglés
TÜRKce tr Fransizca veya Ingilizce bana yazmak için tesekkür ederiz
 To write to me To write to me