Avec le temps


Avec le temps, quelqu'un vient
s'établir dans mon cœur
envelopper tout mon corps
fait fondre le fer qui me protège

Prononcer des paroles que jamais je n'écoute
me raconter longtemps une histoire
renverser mon monde
m'emporter au loin

non, ce n'est pas seulement ce que je veux dire
ce ne peut être que toi
mais je comprends à la fin
que c'est moi qui fait voyage

Gün olurgün olur biri gelir
yerleŞir yüreĞime
sarar bütün gövdemi
erir beni koruyan demir

duymadıĞım sözler eder
beni anlatır uzun uzun bana
ters yüz eder dünyamı
götürür uzaklara beni de beraber

deĞil, yalnızca bu deĞil anlatmak istediĞim
o belki baŞkası belki sensin
ama anlarım ki sonunda
kendinin yolcusu benim


Metin Cengiz (1953-)
(.....)BackBack